Zamówienie na napisanie pracy dyplomowej, inżynierskiej, mgr, planu lub pracy zaliczeniowej

napisanie pracy dyplomowej

Zamówienie na napisanie pracy dyplomowej, inżynierskiej, magisterskiej, zaliczeniowej lub konspektu ma tożsamą procedurę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed przesłaniem zapytania dotyczącego przygotowania pracy.

Ogólny charakter współpracy

  1. KROK 1. Przesłanie zapytania dotyczącego napisania pracy dyplomowej lub innej na maila redakcjapegaz@gmail.com
  2. KROK 2. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia (udzielana do 24h od momentu przesłania zapytania).
  3. KROK 3. Ustalenie konstrukcji spisu treści/planu/ struktury pracy dyplomowej, magisterskiej, zaliczeniowej: a) przesłanie zatwierdzonego konspektu pracy przez Zamawiającego b) rozpisanie spisu treści/planu przez Biuro – w tym przypadku podstawą rozpoczęcia pisania pracy jest zatwierdzenie planu pracy przez Zamawiającego i osobę nadzorującą.
  4. KROK 4. Ustalenie terminu odbioru pracy dyplomowej, magisterskiej, zaliczeniowej  i innych, przesłanie niezbędnych informacji kontaktowych i wymagań edytorskich. Uregulowanie zaliczki.
  5. KROK 5. Przesłanie na maila podanego przez zamawiającego fragmentów do akceptacji (za wyjątkiem planów prac dyplomowych i magisterskich oraz ankiet ze względu na niewielką objętość). Po weryfikacji tekstu, firma oczekuje na wpłatę za zamówioną część tekstu we wcześniej ustalonym terminie. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie lub otrzymaniu potwierdzenia wpłaty tekst zostaje przesłany na maila wskazanego przez Zamawiającego.

Dane do wpłaty zostaną przekazane w mailu z fragmentami do akceptacji

Czas realizacji tekstów ustalany jest indywidualnie