Student w roli badacza: prace magisterskie empiryczne

Prace dyplomowe, prace magisterskie i prace inżynierskie mogą mieć co do zasady trzy formy: teoretyczną, badawczą orazprace magisterskie teoretyczno-badawczą. Największą popularnością cieszą się obecnie prace magisterskie i prace dyplomowe  w wariancie trzecim.

Prace magisterskie oraz prace dyplomowe o charakterze teoretyczno-badawczym pozwalają Studentowi wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami badawczymi. W tym przypadku prace magisterskie i prace dyplomowe mają w jakiejś części charakter odtwórczy (rozdziały teoretyczne pisane na podstawie literatury), ale również autorski (część badawcza). Najbardziej wartościowe prace dyplomowe i prace magisterskie to te posiadające cel aplikacyjny, czyli których wyniki można zastosować w praktyce gospodarczej i/lub są one użyteczne dla innych Studentów.

Problematyczność tematu

Jeżeli  Studentowi zależy na szybkiej realizacji pracy powinien zdecydować się na wybór popularnej problematyki, często poruszanej w literaturze, aktualnej, w obszarze której prowadzone są liczne badania. Prace magisterskie i prace dyplomowe najprostsze w realizacji to te bazujące jedynie na analizie literatury tematu. Są to niestety również prace mniej ambitne i w środowisku akademickim odchodzi się od tej formy realizacji pracy promocyjnej. Nacisk natomiast kładzie się na wyeksponowanie umiejętności praktycznych (część badawcza).