Prace licencjackie: załączniki, elementy graficzne, skróty, podziękowania i dedykacje

Załączniki

Prace licencjackie i prace magisterskie posiadające aneks lub załączniki wydają się być atrakcyjniejszymi. Warto o tym pamiętać. Ważnym jest również to, że załącznik nie jest wliczany do ilości stron napisanej pracy, wizualnie czyni ją jednak pokaźniejszą. Prace dyplomowe i prace magisterskie mogą zostać wzbogacone takimi załącznikami, jak: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, obliczenia statystyczne, zestawienia tabelaryczne, akty prawne….możliwości jest wiele. Załączniki prac dyplomowych i prac magisterskich umieszcza się na końcu pracy, po bibliografii.

prace licencjackie na zamówienieTabele, rysunki, wykresy – elementy graficzne

Prace magisterskie i prace dyplomowe wzbogacone o elementy graficzne są ciekawsze i zdecydowanie bardziej interesujące, niż prace dyplomowe i prace magisterskie w których czytelnik ma do dyspozycji sam tekst. Nie można jednak przesadzić z liczbą elementów graficznych. Ponadto, wskazanym jest, aby ich liczebność była relatywnie proporcjonalna (szczególnie przy pracach typowo teoretycznych). Umiar w części teoretycznej jest wskazany natomiast w odniesieniu do prac teoretyczno-badawczych (w których z założenia, największa liczba rysunków, wykresów, czy schematów pojawia się dopiero w rozdziale ostatnim).

Wykaz skrótów

Prace dyplomowe i prace magisterskie w których wykorzystano liczne skróty powinny zostać wzbogacone o wykaz skrótów, który zamieszcza się po spisie treści. Skrót użyty w tekście  po raz pierwszy powinien być dodatkowo w pełni rozwinięty. Wykaz skrótów, podobnie jak bibliografię należy posortować alfabetycznie, podając rozwinięcie w języku polskim i obcym. Prace dyplomowe i prace magisterskie z wykazem skrótów / akronimów wyglądają na bardziej profesjonalne i z reguły takie są.

Podziękowania i dedykacje

Prace magisterskie i prace dyplomowe zawsze pisane są pod kierunkiem promotora. Eleganckim gestem ze strony Studenta jest zamieszczenie w tekście pracy po stronie tytułowej podziękowań. Powinny być one w pierwszej kolejności skierowane do promotora oraz recenzenta, a dalej (ewentualnie), do rodziny i bliskich. Należy unikać dedykacji „Żonie”, „Ani” etc. Wynika to z faktu, że prace magisterskie i dyplomowe kierowane są przede wszystkim do odbiorców zainteresowanych ich treścią, a więc do środowiska akademickiego.