Promotor, temat, seminarium

Wybór promotora

Prace dyplomowe, a nade wszystko prace magisterskie wymagają dobrej jakościowo „superwizji”. Promotor ma być dla Studenta „trenerem”, a nie „ciemiężycielem”. Przed wyborem promotora należy zasięgnąć przede wszystkim opinii o samym człowieku, jego podejściu do Studenta, poziomie „problematyczności” i popularności.

Pisanie pracy dyplomowej, czy magisterskiej może być „drogą przez mękę”, przy niewłaściwie dobranym promotorze. Dlatego warto zasięgnąć opinii innych Studentów na temat np. takich kwestii, jak: czy promotor na każdym seminarium poprawia prace magisterskie, bądź prace dyplomowe; jaki jest okres oczekiwania na poprawioną pracę promocyjną; czy promotor jest komunikatywny, tj. utrzymuje stały kontakt ze Studentem.

Wybór tematu

Prace dyplomowe i prace magisterskie kategoryzuje się jako tzw. prace promocyjne, a wiec uprawniające Studenta doprace dyplomowe pisanie wykonywania danego zawodu i posługiwania się konkretnym tytułem zawodowym.

Dobrze jeżeli temat pracy jest powiązany z życiem zawodowym Studenta. Zdecydowanie usprawnia to pisanie pracy w jej części badawczej. Na pierwszym spotkaniu z promotorem należy podać przynajmniej propozycję tematu, a najlepiej określić temat i wstępny zarys pracy. Przy takiej metodyce postępowania Student zyskuje w oczach promotora i robi dobre pierwsze wrażenie. Należy pamiętać, że prace magisterskie wymagają bardziej zaawansowanej strukturalizacji tematu, aniżeli prace dyplomowe. Innymi słowy, temat pracy magisterskiej powinien być ambitny. Dobrze, gdy już sam tytuł sygnalizuje co jest podmiotem i przedmiotem pracy oraz pozwala na wysunięcie wstępnego przypuszczenia, co do celu pracy promocyjnej.

Seminaria

Seminarium to zajęcia przeznaczone dla Studentów przygotowujących prace dyplomowe, prace magisterskie i prace inżynierskie. Podstawą uzyskania wpisu zaliczającego seminarium jest najczęściej obecność i dostarczanie promotorowi w określonych terminach konkretnych partii tekstu pracy promocyjnej. Seminariów nie powinno się opuszczać, ponieważ z reguły negatywnie wpływa to na poprawność relacji z promotorem. Student, który opuszcza seminaria powinien liczyć się z tym, że na uprzywilejowanej pozycji do sprawdzenia będą prace dyplomowe i prace magisterskie seminarzystów, którzy aktywnie i systematycznie uczestniczą w seminariach. Należy liczyć się również z faktem, że promotor dostarczony z opóźnieniem tekst pracy dyplomowej, czy pracy magisterskiej może sprawdzać dłużej, niżby Studenta sobie tego życzył.