Regulamin pisania prac mgr, dyplomowych, inżynierskich, zaliczeniowych. Ważne informacje dla Klienta: 

pisanie prac mgr

 

  1. Usługa redakcji tekstów świadczona jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Serwis świadczy usługę redakcji tekstów mających charakter wzorca.
  3. Teksty są pisane na podstawie uprzednio zaakceptowanego planu pracy lub ustaleń z Klientem.
  4. Serwis nie wprowadza korekt w zleconym do redakcji tekście. Teksty powstają na podstawie uprzednio zaakceptowanego planu pracy lub wytycznych przesłanych przez Zleceniodawcę i są wzorem (tekstem poglądowym). Ewentualne poprawki Zleceniodawca nanosi we własnym zakresie, przystosowując tekst do własnych potrzeb. Serwis może jedynie wyjaśnić wątpliwości w zakresie poprawek i ukierunkować Zleceniodawcę na to, jak je samodzielnie wprowadzić do tekstu.
    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za docelowe wykorzystanie zredagowanych tekstów i pomocy dydaktycznych.
    Należy przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994r., nr 24, poz. 83).
    Teksty mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nienaruszający przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83) i art.272 Kodeksu karnego – wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy, iż zabrania się powielania i kopiowania treści niniejszej strony internetowej, informacji na niej zawartych i danych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Protected by Copyscape DMCA Copyright Protection