pisanie prac zaliczeniowych tanioPisanie prac zaliczeniowych

  • Oferujemy pisanie prac zaliczeniowych z różnych obszarów wiedzy. Realizujemy prace typowo teoretyczne (bazujące wyłącznie na materiałach literaturowych), jak również badawcze (empiryczne) oraz teoretyczno-badawcze. Oznacza to, że można nam zlecić przygotowanie wzorca mającego charakter przeglądowy, bazującego na materiale bibliograficznym (źródła wtórne), jak również pracy badawczej (np. przygotowanie poglądowej analizy na podstawie konkretnych danych). Spis dziedzin naukowych i artystycznych w obszarach których realizujemy zlecenia dostępny jest w zakładce Dyscypliny naukowe.
  • Koszt: od 23 do 29 zł/strona (szczegóły w Cenniku). Koszt za stronę tekstu liczony jest od formatu: czcionka 12 Times New Roman, marginesy: po 2,5 cm, odstęp 1,5.
  • Dostawa: poczta elektroniczna (e-mail).

  Prace zaliczeniowe, semestralne, kontrolne, roczne – ustalenia wstępne

  Po przyjęciu zlecenia, precyzujemy termin realizacji. Na tym etapie, wymagamy dostarczenia wytycznych edytorskich (tj. sposób formatowania tekstu obowiązujący na danej Uczelni), jeżeli tekst pracy ma zostać sformatowany wg konkretnych wytycznych.

  Realizacja i płatność

  1. Zlecony tekst jest opracowywany z chwilą zaksięgowania zaliczki na koncie firmy lub przesłania potwierdzenia wpłaty. Informacja na temat kalkulacji zaliczki dostępna jest pod Cennikiem.
  2. Po napisaniu pracy (w uzgodnionym wcześniej terminie), przesyłamy na maila fragmenty do akceptacji. Pozwala to na wstępną oceną jakości merytorycznej i edytorskiej złożonego tekstu.
  3. Po akceptacji fragmentów, dokonujecie Państwo płatności na konto firmy (dane, numer identyfikacyjny Klienta, tytuł wpłaty zostaną przekazane w mailu z fragmentami).