Pisanie prac magisterskich, dyplomowych i inżynierskich – charakter realizowanych zleceń

pisanie prac magisterskich oferta

Dostępne warianty realizacji:

 1. praca teoretyczna,
 2. praca badawcza,
 3. praca teoretyczno-badawcza.

Wykaz dziedzin naukowych i artystycznych w obszarach których realizujemy zlecenia na prace magisterskie, dyplomowe, czy inżynierskie dostępny jest w zakładce Dyscypliny naukowe.

Koszt

 1. Koszt: od 23 do 29 zł / strona (szczegóły w Cenniku)
 2. Koszt za stronę tekstu liczony jest od formatu: czcionka 12 Times New Roman, marginesy: po 2,5 cm (na oprawę 3,5 cm), odstęp 1,5.

Prace magisterskie, dyplomowe, inżynierskie: postępowanie przed rozpoczęciem redakcji rozdziałów

 1. Podstawą rozpoczęcia współpracy jest zatwierdzenie planu (wstępnego spisu treści). Jeżeli jesteście Państwo w jego posiadaniu, należy go przesłać jako załącznik kierując do nas zapytanie dotyczące możliwości podjęcia współpracy i realizacji zlecenia.
 2. Jeżeli planu pracy Państwo nie posiadacie, wówczas rozpisujemy go (biorąc przy tym pod uwagę Państwa sugestie, jeżeli takowe są).
 3. Po zatwierdzeniu planu pracy, ustalamy terminy realizacji całości i poszczególnych rozdziałów oraz objętość (również odnośnie poszczególnych rozdziałów i całości pracy). Na tym etapie, wymagamy dostarczenia wytycznych edytorskich (tj. sposób formatowania tekstu obowiązujący na danej Uczelni).

Realizacja i płatność

 1. Zlecone prace magisterskie, dyplomowe, inżynierskie  są pisane  z chwilą zaksięgowania zaliczki na koncie firmy lub przesłania potwierdzenia wpłaty. Informacja na temat kalkulacji zaliczki dostępna jest pod Cennikiem.
 2. Po złożeniu rozdziału (w uzgodnionym wcześniej terminie), przesyłamy na maila fragmenty do akceptacji. Pozwala to na wstępną oceną jakości merytorycznej i edytorskiej przygotowanego tekstu.
 3. Z chwilą akceptacji fragmentów, dokonujecie Państwo płatności na konto firmy (dane, numer identyfikacyjny Klienta, tytuł wpłaty zostaną przekazane w mailu z fragmentami). Płatność może być pomniejszona o wpłaconą zaliczkę lub zaliczka może zostać przeksięgowana na poczet realizacji rozdziału kolejnego. W ostatnim przypadku, zaliczka zostanie odliczona od rozdziału ostatniego.
 4. W sytuacji, gdy Klient składa zamówienie na realizację całej pracy, a w trakcie współpracy stwierdza, że część tekstu zredaguje sam, zaliczka nie jest zwracana.

Usługi dodatkowe

Korekta tekstu pracy dyplomowej, inżynierskiej, magisterskiej

Istnieje możliwość poprawki merytorycznej i edytorskiej pracy promocyjnej zrealizowanej przez inną osobę/firmę. Więcej informacji na temat wyceny usługi i czasu realizacji udzielimy po zapoznaniu się z charakterem modyfikacji jakie należy wprowadzić.

 Koszt korekty

 1. Koszt korekty edytorskiej waha się w granicach: 7-10 zł /strona.
 2. Koszt korekty merytorycznej kształtuje się na poziomie: 8-15 zł/ strona.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani korektą pracy dyplomowej, magisterskiej i inżynierskiej, prosimy o kontakt mailowy. Wymagane informacje:

 1. rodzaj korekty (edytorska, merytoryczna),
 2. zakres korekty (liczba stron),
 3. oczekiwany termin realizacji,
 4. plan pracy (załącznik .doc, .docx).

Po akceptacji przesłanej przez Nas wyceny i ustaleniu terminu realizacji, przesyłacie Państwo tekst do korekty (format Microsoft Word).