Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie:

 1. pisanie prac dyplomowych (planu, wstępu, rozdziałów teoretycznych i badawczych, zakończenia, ankiet),
 2. redakcja prac magisterskich (konspektu, wprowadzenia, rozdziałów teoretycznych i empirycznych, podsumowania, kwestionariuszy ankiet),
 3. pisanie prac inżynierskich (spisu treści, wstępu, rozdziałów teoretycznych i metodologicznych, zakończenia, ankiet),
 4. pisanie prac kontrolnych (teoretycznych i teoretyczno-empirycznych),
 5. pisanie prac semestralnych  (teoretycznych i badawczych),
 6. opracowania prac rocznych (typowo teoretycznych, projektowych i badawczych),
 7. pisanie prac zaliczeniowych (przeglądowych, analitycznych, badawczych, projektowych i innych),
 8. pisanie prac projektowych.

Pisanie prac – redakcja:

 1. analiz badawczych (w szczególności opracowywanie rozdziałów metodologicznych),
 2. artykułów naukowych (w tym konferencyjnych),
 3. wypracowań,
 4. recenzji.

 Usługi inne to:

Pisanie prac dyplomowych wymaga zaangażowania. Prace opisujemy przypisami, na końcu umieszczamy zestawienie bibliograficzne. Zamówienia realizujemy terminowo i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Gwarantujemy solidne podejście do zlecenia.
Piszemy prace z różnych dziedzin. Pełen wykaz jest dostępny w zakładce Dyscypliny naukowe.

Nasze atuty to:

 1. konkurencyjne, jasno sprecyzowane ceny (23 zł – strona tekstu z przypisami; 29 zł strona tekstu z grafiką, więcej informacji w Cenniku),
 2. zarejestrowany podmiot,
 3. wieloletnie doświadczenie,
 4. stały kontakt (telefoniczny, mailowy),
 5. terminowość,
 6. realizacja rozdziałami,
 7. niska kwota zaliczki (informacja pod Cennikiem).